GENERAL EVALUATION REGARDING NOTEHOLDERS' COMMITTEE


Meral N. , Hacıömeroğlu A. O.

Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, vol.37, no.3, pp.95-135, 2021 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 37 Issue: 3
  • Publication Date: 2021
  • Title of Journal : Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi
  • Page Numbers: pp.95-135

Abstract

Article 31/A has been added into the Capital Market Law no. 6362 after an amendment in 2020. In this article, noteholders’ committee consisting of every holder of debt instruments in circulation is regulated and the authority to regulate important issues like the operation of this committee has been granted to the Capital Market Authority of Turkey. While the Capital Market Board of Turkey has issued the Communiqué on Noteholders’ Committee no. II-31/A.1, stating some procedures and principles, many other matters have been left to issuers’ discretion to be determined in prospectuses and certificate of issue. Holders of debt instruments as corporate creditors in Turkish law come together to discuss material issues in relation to themselves, which is an important step to protect this particular stakeholder class. Material changes regarding fundamental terms and conditions of obligations or debt instruments are not valid unless approved by the noteholders’ committee, which especially requires a detailed examination into operation of this committee.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na, 2020 yılında yapılan bir değişiklikle 31/A maddesi eklenmiştir. Mezkûr maddede ihraççının tedavülde bulunan borçlanma araçlarının sahiplerinden oluşan borçlanma aracı sahipleri kurulu düzenlenmiştir. Yine aynı maddede, bu kurulun işleyişine ilişkin esasları ve diğer önemli hususları düzenlenme yetkisi Sermaye Piyasası Kurulu’na bırakılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu’nun bu yetkiye dayanarak çıkardığı II-31/A.1 sayılı Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği ile bazı usul ve esaslar düzenlenmiş olmakla birlikte birçok hususun belirlenmesi, ihraç belgesi veya izahnamede öngörülmek şartıyla ihraççının takdirine bırakılmıştır. Türk hukukunda alacaklı sıfatına sahip borçlanma aracı sahiplerinin, kendilerini ilgilendiren esaslı konuları görüşmek üzere toplanması, bu grubun menfaatlerini korumaya yönelik önemli bir adımdır. Özellikle, ihraççının borçlanma aracına veya borçlanmanın asli hüküm ve şartlarına ilişkin yapmayı arzuladığı esaslı değişikliklerin, borçlanma aracı sahipleri kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaması, bu kurulun işleyişine yönelik ayrıntılı incelmeyi gerektirmiştir.