ENDÜLÜSLÜ MÂLİKÎ BİR ÂLİM İBNÜ’L-FERES ve AHKÂMÜ’L-KUR’ÂN ADLI ESERİNDEKİ TEFSİR METODU


KANCA F.

Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.9, no.1, pp.353-374, 2022 (Peer-Reviewed Journal)