An Example of Community Built on Self-Defence: "36 Boys"


Yıldız M. E.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Akademik Dergisi, vol.5, no.8, pp.197-230, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

This is a study of sociology of community and sociology of law. It aims to understand communities with is the scope of legal pluralism. The study suggests that self-defense which is a legal concept could play a constituent role for a community. In order to do this, the study focuses on the community of “36 Boys” which was founded in Kreuzberg of Berlin-Germany. Throughout the first chapter, concept and theory, I examined self-defense, and positive-negative obligations of states within the domaine of law and examined community, constituent role of community within the domaine of sociology using the method of literature review. I also referred to verdicts of the European Court of Human Rights on positive-negative obligations. In the chapter on analysis, I used the method of content analysis on interviews of nine founding members of 36 Boys in the documentary, which was shot for TV Channel Al Jazeera and certainly did not digress from the scope of the previous chapter on concept and theory. The study has concluded that “36 Boys” were a community which was founded on the basis of self-defense which could play a constituent role for a community. Considering the lack of methodical studies in sociology of law, I believe this study to be a contribution to the domain. Additionally, this new community built on self-defense, which was recognized by me, is a scientific contribution.

Bu çalışma, cemaat sosyolojisi ile hukuk sosyolojisi alanı içerisinde yer almaktadır. Çalışma alternatif hukuksal yapıların oluşumların anlaşılabilmesini hedeflemektedir. Hukuki bir kavram olan meşru müdafaa kavramının cemaatin kurucu unsuru olduğunu ileri sürülmektedir. Bu bağlamda çalışma Almanya’nın Berlin şehri Kreuzberg bölgesinde kurulan “36 Boys” grubu örneğine odaklanmıştır. İlk kısımda kavram ve teori kısmında hukuk başlığı altında meşru müdafaa ve pozitif-negatif yükümlülükler ve sosyoloji başlığı altında cemaat, cemaatin kurucu unsuru, cemaatin kriterleri açıklanmıştır. Bu açıklamalar AİHM içtihatlarının taranması ve literatür tarama yöntemleri ile yapılmıştır. İkinci kısımda Al Jezeera televizyon kanalı için hazırlanmış olan “36 Boys” adlı belgeselde yer alan dokuz kurucu üyenin beyanları, içerik analiz yöntemi ile incelenmiştir. İncelemede çalışmanın ilk kısmında verilen kavram ve teori kısmının oluşturduğu çerçeve korunmuştur. 36 Boys grubunun meşru müdafaa etrafında toplanan bir cemaat olduğu sonucuna ulaşılmıştır ve de meşru müdafaanın bir cemaatin kurucu unsuru olabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Hukuk sosyolojisi alanında verili ve yöntemli çalışmaların sayısının azlığı dikkate alınarak, hukuk sosyolojisi alanına bu çalışma ile katkı yapılmıştır. Ayrıca cemaat sosyolojisinde yeni bir cemaat türü tanımlanmıştır.