Arbitration in Concession Contracts


Güneş B. S.

Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, vol.37, no.2, pp.408-438, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Arbitrability of concession contracts, in our law, had not been possible for many years. However, in the 90s, in order to attract foreign investors for the construction of infrastructure facilities, arbitrability in these contracts was commenced to be contented. In parallel with these contentions, in 1999, necessary amendments were made in the Constitution which paved the way for the arbitrability of concession contracts. Whilst a number of studies have been conducted since then, applicable law and jurisdiction issues have not been sufficiently addressed. Therefore, this paper focuses on the issues of applicable law regarding administrative law - private law distinction and of jurisdiction regarding administrative courts - civil courts when an arbitral award issued at the end of such an arbitration procedure is challenged.

Tahkimin imtiyaz sözleşmeleri alanında uygulanabilirliği, hukukumuzda, uzun yıllar boyunca mümkün olmamıştır. Ancak 90’lı yıllarda alt yapı tesislerinin yapımına yönelik olarak yabancı yatırımcıların ülkeye çekilebilmesi amacıyla tahkimin bu alanda uygulanabilirliği tartışılmaya başlanmıştır. Bu tartışmalara paralel olarak 1999 yılında Anayasa’da gerekli değişiklikler yapılarak tahkim imtiyaz sözleşmeleri açısından uygulanabilmesinin önü açılmıştır. Bu tarihten itibaren konuyla ilgili pek çok çalışma yapılmış olmakla birlikte, uygulanacak hukuk ve görevli yargı yeri sorunları üzerinde pek fazla durulmamıştır. Dolayısıyla, bu çalışma bu alanda idari hukuk-özel hukuk ayrımı bakımından uygulanacak hukukun ne olacağı ve yine bu konuda verilen bir hakem kararına karşı başvuru yollarına gidilmesi halinde idari yargı-adli yargı ekseninde görevli yargı yerinin ne olacağı soruları üzerinde durmaktadır.