Ottoman Land Registration Law as a Contributing Factor in the Israeli-Arab Conflict


Creative Commons License

Kılınç A.

Other, pp.305-311, 2006

  • Publication Type: Other Publication / Other
  • Publication Date: 2006
  • Page Numbers: pp.305-311
  • Ankara Yıldırım Beyazıt University Affiliated: No

Abstract

1858 ve 1859 Osmanlı Toprak Kanunlarının ve tescil hukukunun Filistin ve İsrail'deki Araplar ve Yahudiler arasındaki uyuşmazhkta payı vardı. (Aşağıdaki haritaya bakınız) Bu makale anılan kanunların amaç ve şartlannın ana hat1annı şema halinde gösterecek, ardından mezkür kanunların birtakım etkilerini açıklayacak; sonuç olarak Yahudi-Arap ilişkisindeki saklı anlamlan tartışacaktır.