”Dâvûdü’l-Kayserî’de Tasavvuf Felsefesi Hakikat-i Muhammediye Nazariyesi Üzerine”


Vural M.

Temâşâ Erciyes Üniversitesi Felsefe Bölümü Dergisi, no.3, pp.42-56, 2015 (Peer-Reviewed Journal)