Creative Commons License

Karlı D.

in: , Doç. Dr. Emel İSLAMOĞLU Dr. Elif ALP, Editor, Berikan Elektronik Basım Yayın, Ankara, pp.23-40, 2020

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Berikan Elektronik Basım Yayın
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.23-40
  • Editors: Doç. Dr. Emel İSLAMOĞLU Dr. Elif ALP, Editor

Abstract

Bu çalışmanın konusunu iktisadi işletmenin tanımından yola çıkılarak, dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmelerin kurumlar vergisi mükellefiyeti oluşturmaktadır. Dernekler ve vakıflar amaçlarına ulaşmak için izledikleri yolda, ekonomik güce ihtiyaç duyabilmektedir. Bu nedenle dernek ve vakıfların ticari işletmelerinin kanunen düzenlenmesi ve vergilendirilmesi olağandır. Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmelerin tüzel kişiliklerinin olup olmadığı dikkat edilmesi gereken noktalardandır. Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmelerin vergi mükellefiyetleri bulunmaktadır. İktisadi işletmelerinin tüzel kişiliğinin olup olmaması bunların mükellefiyetinin kurulmasında önem arz etmez. Ayrıca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamuya yararlı derneklerin, konuyla ilgili olarak ayrıksı düzenlemelere tabi olduğu bilinmelidir. Çalışmamızda iktisadi işletmelerin KVK hükümleri ve ilgili mevzuat çerçevesindeki vergilendirilmeleri ile ilgili hususlar ele alınacaktır.

Anahtar Kelimler: Dernekler, Vakıflar, Dernek ve Vakıflara Ait İktisadi İşletmeler