Türkiye’de Din Sosyolojisi Bilim Haritası


Creative Commons License

Cizreli B. , Öztürk M.

8. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, Malatya, Turkey, 24 - 27 April 2019, vol.4, pp.373-398

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 4
  • City: Malatya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.373-398

Abstract

Türkiye’de din sosyolojisi çalışmalarına olan ilgi modernleşme-din gerilimi bağlamında ortaya çıksa da akademik örgütlenmenin yayılmasıyla din sosyolojisi çalışmaları çeşitlenmiştir. Din sosyolojisi çalışmaları felsefe ve din bilimleri anabilim dallarında yoğunlaşmaktadır. Yine sosyoloji anabilim dallarında da din konulu çalışmalar yapılmıştır ve yapılmaktadır. Din Sosyolojisi alanında çok sayıda bakış açısı ve paradigma bağlamında çalışmalar sürmektedir. Türkiye’de din sosyologları dönemsel buluşmalarla bu alan üzerine öz düşünüm gerçekleştirmekte, yapılan tezler üzerine makaleler yazılmaktadır. Ancak bu alanda yazılan tüm lisansüstü tezler üzerinden Türkiye din sosyolojisi bilim haritası henüz çıkartılmamıştır. Bu çalışma ile amaçlanan Türkiye’de din sosyolojisi çalışmalarının bilim haritasını çıkarmaktır. Araştırma kapsamında felsefe ve din bilimleri alanında sosyoloji dizinindeki tüm tezler, din sosyolojisi bilim dalı altında üretilen tüm tezler, sosyoloji, genel sosyoloji ve metodoloji, sosyoloji ve antropoloji anabilim dallarında ve de genel sosyoloji ve metodoloji bilim dalında yazılan ve din, İslam, İslamcılık dizininde bulunan tüm tezler ve bunlara ek olarak Gazi Üniversitesi Alevi-Bektaşi Kültürü Anabilim Dalı’nda yazılan 1 lisansüstü tezle birlikte toplamda 1066 lisansüstü tezin yazarı, yılı, adı, türü, diğer temel dizini, danışmanı, yer bilgisi, 3 temel teması, incelenen bölgesi, ve araştırma yöntemi veri olarak toplanmıştır. Toplanan veriler, veri temizliğinden sonra haritalandırmaya uygun hâle getirilmiştir. Analizin uygulanılmasının ardından geometrik görsel tekniklerle bilim haritası oluşturulmuştur. Verinin izin verdiği ölçüde dönemsel tasnif yapılacaktır. Bu araştırma ile Türkiye’de din sosyolojisi alanında belirgin damarlar olup olmadığı, din sosyologlarının ilgi alanlarının neler olduğu konusunda bir iz düşüm sunulacaktır. Bu alanın entelektüel haritasının çizilmesi ardıl araştırmacıların konu ve yöntem seçmesinde onlara yardımcı olacak, entelektüel işbirliğini arttıracaktır.