İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ VE TÜRKİYE'DE İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN LİSANS EĞİTİMİNE BAKIŞ AÇISI


Demirtürk D., Tunç G.

e-Journal of New World Sciences Academy, vol.16, no.1, pp.15-38, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmada, inşaat mühendisliği eğitimi ve Türkiye'de inşaat sektörünün lisans eğitimine bakış açısı ele alınmıştır. İnşaat mühendisliği bölümünün Türkiye’deki tarihçesine değinilmiş ve mevcut durumu üzerinde etkili olan parametreler kullanılarak genel bir bakış açısı sunulmuştur. İlave olarak inşaat mühendisliği eğitim programının nasıl şekillenmesi gerektiği yapılan çalışmalar üzerinden incelenmiştir. Bu kapsamda mevcut müfredatın inşaat sektörünün beklentilerini karşılayabilmesi için ulusal ve uluslararası kurumlarca sunulan öneriler dikkate alınarak dünyadaki diğer üniversitelerin müfredat programları karşılaştırılmış ve ülkemizdeki lisans müfredatının durumu ortaya konulmaya çalışılmıştır. Ayrıca ülkemizdeki inşaat sektörünün yaşanan teknolojik gelişmelerle uyum içerisinde hareket edebilmesi amacı ile günümüz lisans eğitiminde yapılacak değişikliklere ait önerilerde bulunulmuş ve sektörün beklentilerinin ne ölçüde karşılandığı analiz edilmiştir.