Bağımsızlıklarının 25.Yılında Türksoy’un Türk Topluluklarına Yapmış Olduğu Katkılar


AYDIN O.

«TÜRKSOY 2017 Türk Dünyası Kültür Başkenti» Türkistan Anısına ULUSLARARASI SOSYAL BiLiMLER KONGRESi: TÜRKİSTAN FORUMU III «Küreselleşme Sürecinde Türk Dünyasının Geleceği», Türkistan, Kazakhstan, 26 - 28 April 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Türkistan
  • Country: Kazakhstan
  • Ankara Yıldırım Beyazıt University Affiliated: Yes