Evaluatıon Of Cesarean Sectıon Rates Using The Robson Ten-Group Classıfıcatıon: Can Cesarean Section Rates Be Reduced?


Ünsal M., Zorlu U., AKTEMUR G., vanlı tonyalı n., Diktaş E. G., bastemur a. g., ...More

Hitit medical journal (Online), vol.5, no.3, pp.185-189, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5 Issue: 3
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.52827/hititmedj.1304323
  • Journal Name: Hitit medical journal (Online)
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.185-189
  • Ankara Yıldırım Beyazıt University Affiliated: Yes

Abstract

Objective: The aim of this study was to analyze cesarean deliveries performed within one year at a tertiary level maternity hospital using the Robson Ten-Group Classification System. Material and Method: Pregnant women who were admitted to our hospital’s delivery ward and gave birth at our hospital between January 1, 2019, and December 31, 2019, without any obstetric risk factors were included in the study. The study was designed retrospectively. Results: A total of 10,781 deliveries were included in the study. Out of these births, 4,391 were performed via cesarean section. The overall cesarean section rate among all deliveries was 40.7%. Among the women who underwent cesarean section, 9.3% were classified in the first group according to the Robson classification, while 13.6% were classified in the second group. In terms of the Robson classification, 12.1% of the women belonged to the third group, and 10.8% belonged to the fourth group. The rates of Group 5, Group 6, and Group 7 in all cesarean deliveries were 47.7%, 2.5%, and 2.6%, respectively. The rate of Group 9 among all cesarean deliveries according to the Robson classification was 1.4%. Conclusion: In conclusion, monitoring and evaluating cesarean deliveries based on the percentages in the Robson Ten-Group Classification System form on an annual basis can contribute to reducing the cesarean section rate by enabling hospitals to prepare their own cesarean action plans and assessing their quality scores according to the determined cesarean section rate target.
Amaç: Üçüncü basamak bir doğum hastanesinde bir yılda gerçekleşen sezaryen doğumların Robson On Gruplu Sınıflandırma Sistemi kullanılarak analiz edilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: 1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 tarihleri arasında hastanemiz doğum salonuna kabul edilip, hastanemizde doğum yapmış olan ve herhangi bir obstetrik risk faktö rü olmayan gebeler çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışmamız retrospektif olarak dizayn edilmiştir. Bulgular: Çalışmada 10781 doğuma ait veriler incelendi. Bu doğumların 4391’i sezaryen doğum ile gerçekleşmiştir. Tüm doğumlar içerisinde sezaryen doğum oranı %40,7’dir. Sezaryen doğum yapan gebelerin %9,3’lük kısmı Robson sınıflandırmasına göre birinci grupta, %13,6’sı Robson sınıflandırılmasına göre ikinci grupta yer almıştır. Sezaryen doğum yapan gebelerin %12,1’lik kısmı Robson sınıflandırmasına göre üçüncü grupta, %10,8’i dördüncü gruptadır. Grup 5, grup 6 ve grup 7’nin tüm sezaryen doğumlardaki oranları sırasıyla % 47,7, %2,5 ve %2,6’dır. Robson sınıflandırmasına göre Grup 9 ’un tüm sezaryen doğumlar arasındaki oranı ise %1,4’tür. Sonuç: Sonuç olarak, hastanelerin yıllık Robson On Gruplu Sınıflandırma Sistemi Formundaki yüzdelere gö re sezaryen doğumlarının izlenmesi ve değerlendirilmesi, kendi sezaryen eylem planlarını hazırlamaları ve belirledikleri sezaryen hedefine gö re kalite notlarının değerlendirilmesi de sezaryen oranının azaltılması hedefine katkı sağlayacaktır.