Osmanlı'da Vakıf Kervansaraylar


Tuğrul M.

3rd Silkroad Congress / 14th ADAM International Social Sciences Conference, Toskent, Uzbekistan, 24 - 29 April 2019, vol.1, pp.187

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: Toskent
  • Country: Uzbekistan
  • Page Numbers: pp.187

Abstract

Osmanlı mparatorluu’nda ticârî faaliyetler hem ehirler ve bölgeler arası hem de ülkeler ve kıtalar arası boyutta cereyan etmitir. mparatorluun muhtelif merkezlerinden geçen önemli ticaret yolları ülkenin iktisadi, sosyal ve kültürel hayatına canlılık katmıtır. Dou’dan pek Yolu üzerinden gelen kervanlarla gelen çeitli ticârî mallar, Trabzon, Erzurum, Musul, Badat, stanbul, Bursa ve Antakya gibi menzillerden kara ve deniz yolları ile hem imparatorluun muhtelif ehirlerine hem de Avrupa, Afrika, Arabistan gibi bölgelere güvenli bir ekilde ulatırılmaya çalıılırdı. Kervanların emniyet içerisinde bir yerden bir yere mal taımasında yani ticaretin salık bir ekilde ilemesinde kervansarayların hayati bir rolü olmutur. Ticaret yolları üzerinde bulunan ve stratejik önemi haiz menzillerde ina edilen bu yapıların önemli bir bölümü yüzyıllar boyunca ayakta kalmıtır. Kervansaraylar, Osmanlı mparatorluu içerisinde bulunan ticaret yolları üzerinde belirli aralıklarla ina edilmiş ve tüccara konaklama, yemek, hayvanların bakımı ve güvenlik gibi hizmetleri sunan yapılardır. Osmanlı döneminde büyük oranda Padiah ve yüksek devlet erkânı tarafından ina edilmiş bu yapılar hem ticârî hayatın ileyiinde baş rol oynamış hem de vakfa konu edilenleri hayır faaliyetlerine önemli katkılarda bulunmutur. Bu çalımada, Osmanlı döneminde ina ve vakfa konu edilen kervansarayların ilevleri ve destek oldukları hayır faaliyetleri, vakıf belgelerinin analizi ile deerlendirilecektir.