A Brief About the Process Of Developing and Adapting Scale Methods by Classical Test Theory Logic


Acar Filizci A. E., Öztaş D.

İklim ve Şehir Dergisi, vol.2, no.2, pp.31-37, 2022 (ESCI)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 2 Issue: 2
  • Publication Date: 2022
  • Journal Name: İklim ve Şehir Dergisi
  • Journal Indexes: Emerging Sources Citation Index (ESCI)
  • Page Numbers: pp.31-37
  • Ankara Yıldırım Beyazıt University Affiliated: Yes

Abstract

The primary purpose while conducting scientific studies is to numerically identify each qualitative and quantitative criterion. However, developing and adapting the scale is a multi-step and complex process. These steps each must hold specific standards. The validity and reliability levels are low when the scales are developed without considering the standards. The scale should be valid, reliable, standardized, and open to evaluation to achieve reliable results from the scales. The best way to progress is to control each issue of these steps via the experts of those particular subjects. This study aims to present the steps that must be followed while developing the scales through the classical test theory logic

Bilimsel  araştırma  çalışmaları  yapılırken  nicel  veya  nitel  her  türlü  kriterin  sayısal  olarak  ifade  edilebilmesi  amaçlanır.  Ancak  ölçeklerin  geliştirilmesi  ve  uyarlanması çok basamaklı ve karmaşık süreçlerdir. Bu adımlar içerisinde yapılan her bir işlemin belli standartlara sahip olması gerekmektedir. Standartlar haricinde geliştirilen veya uyarlanan ölçeklerin geçerlik ve güvenirlikleri seviyeleri düşük olur. Yapılan ölçekten doğru sonuçlar elde etmek için o ölçeğin geçerli,  güvenilir,  standarda  uygun  ve  yorumlamaya  açık  olması  gerekmektedir.  Görünüşte  kolay  kabul  edilen  bu  basamakların  her  birinin  konunun  uzmanları  tarafından  kontrol  edilmesi  ile  ilerlemek  en  sağlıklı  adımdır.  Bu  çalışmanın  amacı  klasik  test  teorisi  mantığı  ile  ölçek  geliştirilmesi  sürecinde  izlenmesi gereken basamakları araştırmacıya doğru bir şekilde sunmaktır.