Esansiyel hipertansiyonlu olgularda CHGA geni promotor bölge polimorfizmlerinin araştırılması


Metin E., Musa Ş., TEPELİ E., Lale Ş. T. , KAFTAN H. A. , SEMERCİ C. N.

Pam Tıp Derg, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2015
  • Dergi Adı: Pam Tıp Derg