Korku Çağı: Terör, Salgın ve Mülteciler


Creative Commons License

Sağıroğlu A. Z.

İnsan & Toplum, vol.11, no.4, pp.201-228, 2021 (ESCI)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11 Issue: 4
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.12658/m0642
  • Journal Name: İnsan & Toplum
  • Journal Indexes: Emerging Sources Citation Index (ESCI), TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.201-228
  • Ankara Yıldırım Beyazıt University Affiliated: Yes

Abstract

Küresel tarihî akışa yön veren terör, salgın ve mülteci meseleleri diğer pek çok olgunun yanında önemli bir korku kaynağı olarak çağın bireysel ve toplumsal hayatına yön vermektedir. 21. yüzyılın başlarında üç olgunun toplumsal bir korku kaynağı haline nasıl dönüştüğü sorusu bu çalışmanın temel sorunsalıdır. Bu çalışmanın birinci amacı; çağın toplumsal hayatına korkunun ne şekilde etki ettiğini terör, salgın ve mülteci olguları üzerinden okumaktır. İkinci olarak bu üç olgunun, bağımsız olduğu kadar birbirleri ile bağlantılı olarak da nasıl bir toplumsal korku inşa ettiğini ve aralarındaki ilişkiyi açıklamaktır. Konu edinilen üç olgunun insanları daha fazla kontrol kaybı hissine sürüklediği bunun devamında paradoksal biçimde kontrol etme arayışının arttığı savunulmaktadır. Kontrol arayışı çeşitli aktörler tarafından üretilip kendine özel bir söylemi olan korku dili tarafından inşa edilmektedir. İnsanların sevk ve idaresi için önemli bir aygıta dönüşen korku kaynakları sadece iktidar sahipleri için değil iktidar taliplileri için de kusursuz bir araç haline gelmektedir. Çalışma, 2000 sonrası meydana gelen terör, salgın ve mülteci olgularının arasındaki korku bağlamlı ilişkiyi bütüncül biçimde analiz etmektedir.

Social scientists have defined modern times by different names and fear is one of them. As the driver for the historical flow in global range besides many other phenomena terror, epidemic and refugee issues direct the individual and social life of the age as a source of fear. This study aims to read how fear affects the social life of the time through the fear of terrorists, epidemics, and refugees. Secondly, it is to clarify what kind of fear is being constructed by these phenomenons and what is the interaction between them. Seeking control is constructed by a peculiar language produced by various actors, fear sources, which turn into an important device for the management and administration of people, become a perfect tool not only for those in power but also for power pretenders. Consequently, realistic or unrealistic sources of fear mutually feed the pursuit of control and the politics of fear.