Adrenal adenomlu bir hastada karbamazepin kullanımına bağlı yanlış pozitif dekzametazon supresyon testi ve idrar kortizolü sonuçları


ÇUHACI F. N. , AYDIN C. , POLAT Ş. B. , EVRANOS B., ERSOY R. , ÇAKIR B.

36. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Turkey, 21 - 25 May 2014

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey