Danıştay Kararları Işığında Bakanlar Kurulunun Grev Ertelemesi, (Doç. Dr. Cemil KAYA ile birlikte)


Uşan M. F.

Prof. Dr. Sarper Süzek’e Armağan, Ankara 2011. , vol.2, pp.1721-1741, 2011 (Peer-Reviewed Journal)