Yeni Nesil Dizileme Verilerinin Analizinde Bulut Teknolojisi


KARABUDAK S., AKKUŞ M. S.

Nevsehir Bilim ve Teknoloji Dergisi, vol.11, no.1, pp.1-10, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Yeni nesil dizileme (YND) araçları, büyük miktarda veri üretme kapasitesine sahiptir ancak bu araçların hesaplama ve depolama kapasiteleri büyük ölçekli dizileme verilerinin analizi için yetersiz kalmaktadır. Bulut bilişim altyapılarını kullanmak YND verilerinin analizi, depolanması ve aktarılması ile ilgili sorunlara alternatif bir seçenek olmuştur. Bulut bilişim, kullanıcılara dizileme verilerinin analizi için gerekli hesaplama kapasitesi ve bilişim altyapılarına erişim sunmakta ve biyoinformatik altyapıları için gerekli olan ön sermaye harcamalarının çoğunu ortadan kaldırmaktadır. Bu çalışmada yeni nesil dizileme yöntemi hakkında bilgi verilmiş ve elde edilen dizileme verilerinin analizinde kullanılan yazılımlar bulut bilişim servis modellerine ve son kullanıcılara göre sınıflandırılarak özetlenmiştir.