Using potential of NFT (Non-Fungible Token) in the commercialization of Industrial Design products


Aşçı T., Toktaş İ.

10th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science , Bursa, Turkey, 21 - 23 October 2022

  • Publication Type: Conference Paper / Unpublished
  • City: Bursa
  • Country: Turkey
  • Ankara Yıldırım Beyazıt University Affiliated: Yes

Abstract

Blockchain technology makes its impact felt, especially in the field of art and design, in the world that has transformed to a small village. NFT, which will be an integral part of the virtual universe of the future, encourages artists and designers by using Blockchain technology. Although the field of industrial design mostly focuses on products that are subject to mass production, it is undeniable that digital graphic designs that emerge at the end of the design processes have an artistic dimension as the result of an intellectual process with their unique qualities. Therefore, it is likely that digital elements obtained through industrial design processes can be exhibited and demanded in the NFT market. In this study, the potential for the use of digital samples of industrial design products in the artistic field through Blockchain and NFT Technologies, opportunities of trading in crypto markets the and the legal gaps brought by new generation e-trade are examined.

Blok Zincir teknolojisi, artık küçük bir köye dönüşen dünyada, başta sanat ve tasarım alanı olmak üzere etkisini hissettirmektedir. Geleceğin sanal evreninin tamamlayıcı bir parçası olacak olan NFT ise Blok Zincir teknolojisini kullanarak sanatçı ve tasarımcıları cesaretlendirmektedir. Endüstriyel tasarım alanı daha çok seri üretime konu olan ürünleri konu edinse de tasarım süreçleri sonunda ortaya çıkan dijital grafik tasarımların emsalsiz olma nitelikleriyle, bir düşünsel sürecin eseri olarak sanatsal boyuta sahip olmaları yadsınamaz. Dolayısıyla NFT piyasasında endüstriyel tasarım süreçleri ile elde edilen dijital unsurların sergilenebilmesi ve talep görmesi muhtemeldir. Bu çalışmada, endüstriyel tasarıma konu ürünlerin dijital örneklerinin Blok Zincir ve NFT teknolojileri yoluyla sanatsal alanda kullanım potansiyeli ile kripto piyasalarda alınıp satılarak işlem görmesi ve yeni nesil e-ticaretin beraberinde getirdiği yasal boşluklar incelenmektedir.