The Position of International Tax Treaties in Domestic Law


Erdem M. E. , Arıtı Erdem İ.

Humanities Sciences, vol.14, no.2, pp.1-24, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 14 Issue: 2
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.12739/nwsa.2019.14.2.4c0228
  • Title of Journal : Humanities Sciences
  • Page Numbers: pp.1-24

Abstract

The position of international tax treaties in domestic law is related to which step it is in the hierarchy of norms. In this regard, the position of international treaties in the hierarchy should primarily be analyzed. Article 90 of the Constitution generally prescribes the position of international treaties in the hierarchy. The general rule in this article is that international treaties and domestic laws are considered in the same level of the hierarchy of norms. However, in the event of an international treaty on fundamental rights and freedoms conflicting with the laws, the provisions of the treaty shall prevail. Rules set out in paragraph 5 of Article 90 also apply to international tax treaties. Within this context, it is essential to determine whether the international tax treaties are among the treaties on fundamental rights and freedoms in order to state their position in the hierarchy of norms. In this study, it is evaluated that whether international tax treaties are related to fundamental rights and freedoms and then, the position of international tax treaties in the hierarchy of norms and their applicability in domestic law will be discussed. 

Uluslararası vergi anlaşmalarının iç hukuktaki konumu, normlar hiyerarşisinde hangi basamakta olduğu ile ilgilidir. Bu bakımdan öncelikle uluslararası anlaşmaların hiyerarşideki yerini düzenleyen Anayasa’nın 90. maddesi incelenmelidir. Buradaki genel kural, anlaşmaların kanunlarla eşit düzeyde olduğu şeklindedir. Ancak bu maddeye göre, temel hak ve özgürlüklere ilişkin bir uluslararası anlaşmanın kanunlarla çatışması halinde, anlaşma hükümleri uygulanır. Anayasa’nın 90. maddesinin 5. fıkrasında yer alan bu kurallar, uluslararası vergi anlaşmaları için de geçerlidir. Bu kapsamda uluslararası vergi anlaşmalarının, normlar hiyerarşisindeki yerinin belirlenmesi bakımından, temel hak ve özgürlüklere ilişkin anlaşmalar arasında olup olmadığının ortaya koyulması elzemdir. Bu bağlamda, çalışmada uluslararası vergi anlaşmalarının temel hak ve özgürlüklere ilişkin olup olmadığı incelenmiş ve normlar hiyerarşisindeki yeri ve iç hukuktaki uygulanabilirliği tartışılmıştır.