Firma yenilik stratejisi ve üniversite-sanayi işbirliği: Türkiye üzerine bir çalışma


Beyhan Bozkırlıoğlu B., Fındık D.

İktisat İşletme Finans, vol.29, no.342, pp.71-102, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 29 Issue: 342
  • Publication Date: 2014
  • Doi Number: 10.3848/iif.2014.342.4205
  • Journal Name: İktisat İşletme Finans
  • Journal Indexes: EconLit
  • Page Numbers: pp.71-102

Abstract

Bu çalışma, Türkiye’de üniversiteler ve sanayi arasındaki ilişkilerin yoğunluğunu ortaya koyarken firmaların üniversiteler ile işbirliği yapma eğilimini etkileyen temel faktörleri araştırmayı ve bunları tartışmayı amaçlamaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2009 yılında yaptığı yenilik araştırması verilerine dayanan bu araştırmada firmaların üniversiteler ile işbirliği yapma eğilimleri ikili probit modeli kullanılarak tahmin
edilmiştir. Çalışmanın sonuçları firmaların yenilik stratejilerinin üniversiteler ile işbirliği yapma eğiliminde belirleyici olduğunu göstermektedir. Açık yenilik stratejisi izleyen, yenilik sürecinde firma dışı bilgi kaynaklarını yoğun olarak kullanıp firma dışı kurumlarla işbirliği yapan firmalar üniversiteleri de bir yenilik ortağı olarak görmekte ve işbirliği yapmaktadır. Firma içi Ar-Ge yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik yatırımlar da yine firmaların üniversiteler ile işbirliği yapmasını olumlu yönde etkileyen faktörlerden biridir. Diğer önemli nokta ise yenilik ve Ar-Ge faaliyetleri için kamu fonlarından yararlanan firmaların üniversiteler ile işbirliği yapma olasılığının artmasıdır. Bu da özellikle üniversite-sanayi ilişkilerinin geliştirilmesinde uygulanacak destekleyici politikaların ve stratejilerin önemine dikkat çekmektedir.