ULUSLARARASI KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARI GERÇEĞİ


GÜNAY B.

International Journal of Disciplines In Economics and Administrative Sciences Studies (IDEAstudies), vol.7, no.35, pp.945-951, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları verdikleri notlarla, yatırımcılara yatırım yapmak istediği ülkelerin veya şirketlerin güvenilirliği hakkında bilgi verirler. Yatırımcılar, bu notlara göre yatırımlarına yön verirler. Küreselleşmeyle birlikte Dünya ekonomisindeki önemi ve rolü iyice artan kredi derecelendirme kuruluşları oligopol bir yapıya kavuşmuşlardır. 2008 yılında yaşanan küresel krizin sorumluları arasında gösterilen kredi derecelendirme kuruluşlarının güvenilirliği son yıllarda yoğun olarak tartışılmaya başlanmıştır. Bu durum karşısında ülkeler alternatif arayışlarına başlamış olsalar da henüz bu kuruluşların oligopol yapısını kıramamışlardır. Çalışmanın amacı, eleştirilerin odağındaki kredi derecelendirme kuruluşlarının karıştıkları olayların değerlendirilmesidir. Bu bağlamda; çalışmada kredi derecelendirme kuruluşlarının finansal sistem için önemi belirtilmiş sonraki bölümde ise skandallara yer verilmiştir.