Ehl-i Sünnet ve Mutezile’ye Göre Mukallidin İmanı


Creative Commons License

Demir A.

Diyanet İlmi Dergi, cilt.44, sa.2, ss.27-50, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 44 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2008
  • Doi Numarası: 10.5281/zenodo.3359837
  • Dergi Adı: Diyanet İlmi Dergi
  • Sayfa Sayıları: ss.27-50

Özet

Mukallidin imanı problemi, Kelâm âlimlerinin üzerinde hassasiyetle durdukları konulardan biridir. Zira bu konunun neticesi direkt olarak Müslümanların çoğunluğunu ilgilendirmektedir. Bu makalede, tahkîk ve taklîd kavramları ile bu kavramlar etrafında amelî mezhepler arasında tartışılan taklîd-ictihad ve itikâdî mezhepler arasında tartışılan imanda taklîd-tahkîk konularına değinilerek, bu konuda kelâm mezheplerinin duruşları belirlenmeye çalışılmış, özellikle Mâtürîdiyye mezhebinin konuya bakışı, değişik boyutlarıyla incelemiştir.

The problem of Imitator’s Belief is one of the essential matters taken up by scholars particularly. Since the result of this matter directly engages the majority of Muslims. In the study, the concepts of certainty (tahqiq) and imitation (taqlid) have been examined from the point of their terminologies as much as literally. In connection with these terms, referring to the matter of imitation and independent judgments on the Law (ijtihad) discussed amongst the Schools of Law, and the matter of imitation and certainty discussed amongst the Schools of Theology, the view of  Schools of Islamic Theology on these matters have been tried to be established. This study is essential owing to the point of view that from various aspects it  examines the standpoint of the Maturidite School about the matter of “imitators’ Belief” on which lost of discussions have been occurred.