Being young in the society of exhibition: Social media usage forms of university students


Creative Commons License

Ünsal R.

Other, pp.1-160, 2021

  • Publication Type: Other Publication / Other
  • Publication Date: 2021
  • Page Numbers: pp.1-160
  • Ankara Yıldırım Beyazıt University Affiliated: Yes

Abstract

Teşhir toplumu düşüncesinden hareketle bu tezde gençler tarafından sosyal medyada gerçekleştirilen teşhir eyleminin arkasında yer alan temel motivasyonların neler olduğu ve sosyal medyada teşhirin ne şekillerde gerçekleştirildiği anlaşılmaya çalışılmıştır. Bunun için çalışmada sosyal medyayı en fazla kullanan gruplardan üniversite çağındaki gençler örneklem olarak seçilmiştir. Çalışma boyunca şeffaflık toplumu, benlik sunumu, tekno-sosyal hayat gibi bazı teorilerden ve teşhir, gözetim, mahremiyet gibi kavramlardan yararlanılmıştır. Bu tezde nitel araştırma yöntem ve teknikleri kullanılmıştır. Türkiye'nin farklı üniversitelerinde öğrenim gören 20 üniversiteli öğrenciyle yarı-yapılandırılmış görüşme formları aracılığı ile derinlikli mülakatlar yapılmıştır. Çalışmada teşhir eyleminin arkasında psiko-sosyal ve tekno-sosyal olmak üzere bir dizi nedenin olduğu bulgusu elde edilmiştir. Psiko-sosyal nedenler beğenilme isteği, gösterme isteği, dikkat çekme isteği, kendini aşma isteği ve zorunluluk hissi şeklinde ifade edilebilir. Tekno-sosyal nedenler ise çevrimiçi etkileşimler, çevrimdışı etkileşimler, ünlü olma isteği, sosyal gözetim, kişisel mahremiyet algısıdır. Çalışmada ayrıca gençlerin sosyal medyada kendilerini ne şekillerde gösterdikleriyle ilgili bulgular da elde edilmiştir. Buna göre sosyal medyada beden, mekân, tüketim, etkinlikler, ilişkiler, başarılar, yetenekler, duygular ve düşünceler teşhir edilmektedir. Ayrıca gençler olumsuz gördükleri unsurları paylaşımlarından uzaklaştırarak kendilerini daha çekici ve ideal bir şekilde teşhir etmektedirler.