Kültürleşme Stratejileri ve Kültürlerarası Duyarlılık Sürecinde Sosyal Medyanın Aracı Rolü: Marmara Bölgesi Örneği


ERDOĞAN M., KARAKOÇ E.

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, no.59, pp.359-389, 2022 (Peer-Reviewed Journal)