). Kadına Yönelik Şiddet: Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğinin Kadın Sağlığına Etkisi


Bükecik E.

. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi , vol.3, no.2, pp.33-37, 2018 (Peer-Reviewed Journal)