ELEKTRO EROZYON İLE İŞLEMEDE İŞLEME MEKANİZMASININ ISIL MODELLENMESİ


Sarıkavak Y. , Cogun C.

Journal Of The Faculty Of Engineering And Architecture Of Gazi University, vol.25, no.3, pp.517-531, 2010 (Journal Indexed in SCI Expanded)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 25 Issue: 3
  • Publication Date: 2010
  • Title of Journal : Journal Of The Faculty Of Engineering And Architecture Of Gazi University
  • Page Numbers: pp.517-531

Abstract

Bu çalışmada, elektro erozyon ile işlemede işparçası malzemesinin aşınmasının sonlu elemanlar yöntemi ile modellemesi yapılmıştır. Isıl-elektriksel model, tek bir boşalım için geliştirilmiştir. Geliştirilen model dielektrik sıvı içerisinde elektriksel boşalım sonucu oluşan enerjiyi, plazma kanalı genişliğini ve ortamda meydana gelen ısı transferlerini içermektedir. Literatürde yer alan deneysel çalışma parametreleri kullanılarak, plazma kanalında oluşan enerjinin işparçası malzemesinde oluşturduğu sıcaklık dağılımı incelenmiştir. Ergime sıcaklığının üstüne çıkan işparçası malzemesinin ergime kraterinden kaldırıldığı kabul edilmiştir. Çalışmada, sonlu elemanlar yöntemini kullanarak analiz yapan ANSYS Workbench v.11 programı kullanılmıştır. Elektro erozyon ile işleme tekniği zamana bağlı ısıl analiz yöntemi kullanılarak simüle edilmiştir. Farklı işleme parametrelerinde elde edilen teorik sonuçların deneysel sonuçlarla büyük ölçüde örtüştüğü görülmüştür.