Okul Sağlığı Hemşiresinin Adli Olaylara Yaklaşımı


KABASAKAL E. , AKCA A.

Uluslararası 5. Adli Hemşirelik 4. Sosyal Hizmet 3. Gerontoloji Kongresi, Ankara, Turkey, 14 - 16 November 2019, pp.345-351

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.345-351

Abstract

Children and adolescents are more vulnerable to risks when exposed to similar risks to adults. The risks that negatively affect the physical and mental health of children in the school include violence, peer bullying, neglect and abuse, substance abuse, suicide and self-harm. School-based health services are effective in preventing risky behaviors as well as gaining the right health behaviors in children. The school health nurse ensures the cooperation and communication between the student, the family and the school administration by fulfilling the roles of education, counseling, coordination and case manager in forensic cases that may be experienced in the school. The school health nurse plays an active role in preventing violence, abuse, neglect and abuse against children. The school health nurse has serious opportunities for early diagnosis through extensive, careful observation and evaluation. The school health nurse is obliged to report the offender in terms of perpetrators of violence, abuse, trauma and other criminal cases, identification of risks, and collection of biological and physical evidence. The nurse should work in coordination with other disciplines in using professional knowledge, skills, professional roles, duties and responsibilities and in managing a judicial process. The nurse should use a language of communication based on objective, trust and respect, and should be understandable and careful. Knowing the roles, legal regulations, responsibilities and obligations of the school health nurse in the school community will prevent them from acting in a criminal way. In this regard, it is recommended to include training and information activities for the nurses who will work in the field of school health.

Çocuklar ve ergenler, yetişkinlere benzer risklere maruz kalırken bu risklere karşı daha savunmasızdırlar. Okullarda çocukların fiziksel ve ruhsal sağlığını olumsuz etkileyen riskler arasında şiddet, akran zorbalığı, ihmal ve istismar, madde bağımlılığı, intihar ve kendine zarar verme gibi durumlar bulunmaktadır. Okul temelli sağlık hizmetleri çocuklarda doğru sağlık davranışlarının kazandırılmasının yanı sıra riskli davranışların önlenmesinde etkilidir. Okul sağlığı hemşiresi okulda yaşanabilecek adli vakalarda eğitim, danışmanlık, koordinasyon ve vaka yöneticimi rollerini yerine getirerek öğrenci, aile ve okul idaresi arasında işbirliği ve iletişimi sağlar. Okul sağlığı hemşiresi çocuklara yönelik şiddet, suistimal, ihmal ve istismarın önlenmesinde aktif rol alır. Okul sağlığı hemşiresi kapsamlı, dikkatli bir gözlem ve değerlendirme ile erken tanı için ciddi fırsatlara sahiptir. Okul sağlığı hemşiresi şiddet, istismar, travma ve diğer suç olgularının failleri, risklerin tespiti, biyolojik ve fiziksel kanıtların toplanması bakımından suçun bildirilmesi yükümlülüğünü taşır. Hemşire profesyonel bilgi,  beceri, mesleki roller, görev ve sorumlulukları kullanırken ve adli bir sürecin yönetilmesinde diğer disiplinlerle koordineli çalışmalıdır. Hemşire, objektif, güvene ve saygıya dayalı bir iletişim dili kullanarak anlaşılır, dikkatli bir yaklaşım sergilemelidir. Okul sağlığı hemşiresinin okul toplumuna yönelik rollerini, yasal mevzuatı, sorumlulukları ve yükümlülükleri bilerek uygulamaları yerine getirmesi bu konuda suç teşkil edecek davranışta bulunmasını önleyecektir. Bu doğrultuda okul sağlığı alanında çalışacak hemşirelere yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmalarına yer verilmesi önerilmektedir.