MULTIDISCIPLINARY TREATMENT APPROACH OF CONGENITALLY MISSING MAXILLARY LATERAL INCISOR: CASE REPORT


Kaya Y.

Dicle Diş Hekimliği Dergisi, vol.17, no.1, pp.130-135, 2016 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Case Report
  • Volume: 17 Issue: 1
  • Publication Date: 2016
  • Title of Journal : Dicle Diş Hekimliği Dergisi
  • Page Numbers: pp.130-135

Abstract

A female patient with four extracted premolar teeth and incomplete fixed orthodontic treatment was admitted to our clinic with the complaint of aesthetic loss due to current missing teeth. On clinical examination, unaesthetic gaps were observed in the upper dental arch due to congenital absence of tooth number 12. The goals of repeated orthodontic treatment with fixed appliances were closure of the gap in the region of tooth number 35, preparation of the space necessary to insert the implant in appropriate size in the region of tooth number 12, and improving smiling aesthetic by providing an ideal Angle Class I occlusion. After achieving treatment goals using orthodontic appliances, dental implant was inserted in the region of tooth number 12. Subepithelial connective tissue graft was used to provide soft tissue aesthetic around the implant. Following the completion of healing period, all implant- and tooth-supported ceramic restorations were completed using CAD/CAM system. 

4 premolar çekimli sabit ortodontik tedavisi tamamlanmamış kadın hasta mevcut diş eksikliklerinin neden olduğu estetik kaybı şikayeti ile kliniğimize başvurmuştur. Klinik muayenede 12 numaralı dişin konjenital eksikliği sonucunda üst diş arkında estetik olmayan boşluklar görülmüştür. Sabit mekaniklerle birlikte tekrarlanan ortodontik tedavinin hedefleri; 35 numaralı diş bölgesindeki boşluğun kapatılması, 12 numaralı diş bölgesinde uygun boyuttaki implantın uygulaması için gerekli olan boşluğun hazırlanması ve ideal Angle Sınıf I oklüzyonun oluşturulmasıyla gülme estetiğinin iyileştirilmesiydi. Ortodontik mekaniklerle birlikte tedavi hedeflerine ulaşılmasından sonra 12 numaralı diş bölgesine dental implant yerleştirilmiştir. İmpant çevresi yumuşak doku estetiğinin sağlanılması amacıyla ise subepitelial bağ doku grefti kullanılmıştır. İyileşme sürecinin tamamlanmasının ardından implant destekli ve diş destekli tüm seramik restorasyonlar CAD/CAM sistemi kullanılarak tamamlanmıştır.