ISNAD Citation Style: Turkish - English - Arabic - Persian


Creative Commons License

Demir A.

Other, pp.1-8, 2024

  • Publication Type: Other Publication / Other
  • Publication Date: 2024
  • Page Numbers: pp.1-8
  • Ankara Yıldırım Beyazıt University Affiliated: Yes

Abstract

ISNAD Citation Style (www.isnadsistemi.org) is an academic writing and citation system developed in Turkish for use in academic research with the project support of Sivas Cumhuriyet University. ISNAD covers the basic rules of academic study, writing, and publication ethics. This includes determining the title of an article, writing the abstract and selecting key concepts, formatting the title, creating tables and figures, writing the names of works and authors in English, Arabic, and other languages, showing dates and centuries, paying attention to publication ethics, citing the source work, and organizing citation information. As is well known, citations should follow certain rules; this is important for the scientific accuracy of the information and for respecting intellectual property rights. The sources used in the preparation of a scientific study should be written correctly and entirely with their bibliographic components so that they are accessible and verifiable by other researchers. In the ISNAD Citation Style, information about the cited source can be written in the text as (Author's Surname, Date of Publication, Page No.) or in the footnote as "Author's Name, Surname, Title of the Work, Page No." by the general usage of the relevant discipline. However, the bibliography is created in the same way in both uses. ISNAD is an easy-to-use system with templates prepared for popular programs such as EndNote, Zotero, Mendeley, and Citavi. The use of ISNAD will overcome the deficiencies caused by the fact that citation styles, originally in English and whose full texts are paid, are not fully learned and widespread in Turkey and Turkic Republics.

İSNAD Atıf Sistemi (www.isnadsistemi.org), Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin proje desteği ile akademik araştırmalarda kullanılmak üzere Türkiye merkezli ve Türkçe olarak geliştirilen bir akademik yazım ve kaynak gösterim sistemidir. İSNAD, akademik araştırma, yazım ve yayın etiğiyle ilgili temel kuralları kapsar. Bu, bir yazının başlığının belirlenmesinden özetinin yazılmasına ve anahtar kavramlarının seçimine, başlık formatından tablo ve şekillerin oluşturulmasına, İngilizce, Arapça ve diğer dillerdeki eser adları ve yazar isimlerinin yazılmasına, tarih ve yüzyılların gösterilmesine, yayın etiğine dikkat edilmesine, kaynak eserden alıntı yapılmasına ve atıf bilgilerinin düzenlenmesine kadar geniş bir yelpazeyi içerir. Bilindiği üzere kaynak gösterimi, belirli kurallara uygun olarak yapılmalıdır; bu hem bilginin bilimsel doğruluğu hem de fikri mülkiyet haklarına saygı açısından önemlidir. Bir bilimsel çalışmanın hazırlanmasında kullanılan kaynaklar, diğer araştırmacılar tarafından erişilebilir ve doğrulanabilir olacak şekilde bibliyografik bileşenleriyle doğru ve eksiksiz olarak yazılmalıdır. İSNAD Atıf Sistemi’nde; atıf yapılan kaynağa dair bilgiler, metin içinde (Yazar Soyadı, Basım Tarihi, Sayfa No.) şeklinde veya dipnotta "Yazar Adı Soyadı, Eser Adı, Sayfa No." düzeninde ilgili bilim dalının genel kullanımına uyularak yazılabilmektedir. Ancak kaynakça her iki kullanımda da aynı şekilde oluşturulmaktadır. İSNAD; EndNote, Zotero, Mendeley ve Citavi gibi akademik yazım araçları için hazırlanmış şablonlarıyla kullanımı kolay bir sistemdir. İSNAD'ın kullanımı, aslı İngilizce ve tam metinleri ücretli olan atıf stillerinin Türkiye ve Türk Cumhuriyetlerinde tam olarak öğrenilememesinden ve yaygınlaşamamasından kaynaklanan eksiklikleri giderecektir.