Historical Bases of Vienna Sales Convention


Taştan F. G. , Öcal Ş. A. (Editor)

in: Vienna Sales Convention (CISG), Şebnem Akipek Öcal, Editor, Yetkin Basım Yayım ve Dağıtım, Ankara, pp.27-39, 2020

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Yetkin Basım Yayım ve Dağıtım
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.27-39
  • Editors: Şebnem Akipek Öcal, Editor

Abstract

The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (“Vienna Sales Convention”), which is considered as one of the most successful law harmonization projects in history, is a consequence of the studies carried out since the 1930s. This article analyses the developments in the time period from the idea of Ernst Rabel to accepting the convention. In this context, developments in UNIDROIT, The Hague Diplomatic Conference and UNCITRAL periods were examined.

Hukuk tarihinin en başarılı uyum projelerinden biri olarak nitelendirilen Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (“Viyana Satım Antlaşması”), 1930’lardan bu yana sürdürülen çalışmaların bir ürünüdür. Bu çalışmada Ernst Rabel’in fikrinden başlayıp antlaşmanın kabul edilmesiyle sonuçlanan zaman dilimindeki gelişmeler ele alınmaktadır. Bu kapsamda sırasıyla UNIDROIT, Lahey Diplomatik Konferansı ve UNCITRAL dönemlerindeki gelişmeler incelenmiştir.