OSTEOARTRİT TANISI KONMUŞ HASTA BİREYLERDE SMAD3 GEN MUTASYONLARININ ANALİZİ


Creative Commons License

SOYÖZ M., ÖZÇELİK N., ÇALAPOĞLU N., AKKUŞ S. , İLGÜN E.

TÜRKİYE KLİNİKLERİ, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier