OSTEOARTRİT TANISI KONMUŞ HASTA BİREYLERDE SMAD3 GEN MUTASYONLARININ ANALİZİ


Creative Commons License

SOYÖZ M., ÖZÇELİK N., ÇALAPOĞLU N., AKKUŞ S. , İLGÜN E.

TÜRKİYE KLİNİKLERİ, 2011 (Other Refereed National Journals) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2011
  • Doi Number: 10.5336/medsci.2009-16002
  • Title of Journal : TÜRKİYE KLİNİKLERİ