The Spatiality of Violence in Susan Glaspell’s Trifles


Creative Commons License

Tabur Ş.

Journal of American Studies of Turkey, vol.57, no.2, pp.93-109, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 57 Issue: 2
  • Publication Date: 2022
  • Journal Name: Journal of American Studies of Turkey
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.93-109
  • Ankara Yıldırım Beyazıt University Affiliated: Yes

Abstract

The present study, emphasizing the significance of interdisciplinary approach in interrogating the phenomenon of violence as comprehensively as possible, explores the concept further through the insights from recent spatial studies and spatially oriented literature studies. Although space was traditionally defined either as a distance between entities or as an empty, natural, and passive container which functions as a backstage for human action, more recent theorizations, with especially the spatial turn in the social sciences and humanities since the late 1960s, have approached the term from more critical, analytical perspectives. Space has been conceptualized as an active, dynamic agent participating in social, political and cultural processes. To investigate the active role space, intersecting with a set of cultural, economic and political processes, plays in shaping individual and social experiences, it is significant to go beyond the traditional understanding of space as a physical entity but to include the imagined and lived aspects of spatial production as well. Violence, as an equally contested social phenomenon defying easy theorizations, is a pertinent term to be considered in relation to space with its physical, imagined and lived dimensions, and the present study seeks to explore the relations between these two terms as represented in Susan Glaspell’s Trifles. The play offers significant insights into the subtle workings of violence in everyday spaces, and calls for a comprehensive, intersectional approach in the enquiry of the term rather than focusing on a straightforward perpetrator and victim binary.

Keywords: violence, spatial turn, Thirdspace, spatiality of violence, Susan Glaspell, Trifles 

Bu çalışmada, şiddet olgusunun etraflı bir şekilde ele alınmasında disipliner arası çalışmanın önemi vurgulanarak, kavramın tanımlanmasında ve irdelenmesinde son dönem mekân çalışmalarının ve mekân odaklı edebiyat çalışmalarının sağlayabileceği potansiyel katkılar üzerinde durulmaktadır. Genel kanının aksine, mekân yalnızca toplumsal olayların vuku bulduğu bir arka plan yahut pasif, nötr bir düzlem değildir. Aksine, mekân çeşitli vesilelerle üretilerek, toplumsal, siyasi, kültürel süreçlere aktif bir şekilde katılım sağlayıp, bu süreçlerin gelişiminde, yönlendirilmesinde önemli roller üstlenmektedir. Kavramın bireysel ve toplumsal hayatın şekillendirilmesindeki aktif rolünün idrakinde, mekânın fiziksel boyutun ötesine gidilerek, ideolojik ve yaşanan mekân boyutlarını anlamak önem arz etmektedir. Mekân üzerine geliştirilen son dönem kuramlara bakıldığında, mekânın biteviye üretilmekte olduğu, mekânsal bir bakış açısının toplumsal, ekonomik, kültürel, vb. gibi birçok sürece dair önemli ipuçları sunmakta olduğu ortaya koyulmaktadır. Bu noktada, mekânsal farkındalık diyebileceğimiz bakış açısı şiddet kavramının daha etraflı bir şekilde incelenmesine yönelik değerli, derinlikli perspektifler sunmaktadır. Makale; Susan Glaspell’in Trifles (1916) isimli tiyatro eserinde şiddet ve mekân kavramlarının arasındaki ilişkiyi disiplinler arası bir yaklaşımla ele almaktadır. Sonuç olarak, Trifles şiddetin gündelik alanlardaki incelikli işleyişine dair önemli içgörüler sunuyor ve terimin araştırılmasında doğrudan fail ve mağdur ikilisine odaklanmak yerine daha kapsamlı, kesişimsel bir yaklaşımın gerekliliğini vurgulamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Şiddet, mekânsal dönüş, üçüncü mekan, şiddetin mekânsallığı, Susan Glaspell, Trifles