Evaluation of the Crowdwork in Terms of Labor Law


Toprak B.

Uluslararası Akdeniz Hukuk Kongresi, Antalya, Turkey, 4 - 06 July 2022

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Ankara Yıldırım Beyazıt University Affiliated: Yes

Abstract

Crowdwork, one of the new forms of employment in the era of digitalization, defines a new, digital form of outsourcing of work. Crowdwork is a form of work that is performed through online platforms. It can be said that this form of work appeared as a result of the spread of the Internet in the mid-2000s and the search for human resources needed to ensure that the work of Internet-based industries is not disrupted.

Crowdwork also means outsourcing, where certain work is outsourced by the client, usually to an indefinite number of people, ie a crowd. Tasks are placed on an Internet platform and completed. Employees often perform work on the platform as independent employees. The crowdworker can complete tasks competitively alone or in collaboration with other crowdworkers. In principle, almost any activity can be the subject of crowd study. Work can be simple tasks that do not require any special qualifications, as well as tasks that require higher specialization. Crowdworkers after completing the tasks, the client checks the results and chooses the best one for himself. If the result of the work is accepted by the client, he is entitled to a fee for the work done.

Depending on the decisions of the platform and as long as there is a constant internet connection, crowdworkers can work from anywhere in the world. Crowdworkers usually do the work through a computer or smartphone. The client saves significant personnel costs by using crowdworkers; in particular, social security premiums do not apply unless crowdworkers are dependent employees. The lack of social security can be disadvantageous for many crowdworkers. In such a case, the crowdworker has to pay the social security premiums himself.

The contractual relationship between the parties needs to be examined. An assessment should be made of whether crowdworkers are self-employed or dependent employees. There is no single method of paying wages in the crowdwork. Fees can be paid through methods such as time-based payment, pay-to-order, or the first to complete work as a result of a competition qualifying for compensation. There should be a solution to ensure the social security rights of crowdworkers. In our study, crowdwork was examined and after examining its relationship with labor law, it was tried to find solutions to the problems identified.

Dijitalleşme çağında yeni istihdam biçimlerinden biri olan Crowdwork (kalabalık çalışma - kitle çalışması), işin yeni, dijital bir dış kaynak kullanımı biçimini tanımlar. Crowdwork, online platformlar üzerinden gerçekleştirilen bir çalışma biçimidir. 2000’li yılların ortalarında internetin yaygınlaşması ve internet tabanlı endüstrilerin çalışmalarının aksamaması için gereken insan kaynağı arayışı neticesinde bu çalışma biçiminin ortaya çıktığı söylenebilir. 

Crowdwork, müşteri tarafından belirli işlerin genellikle belirsiz sayıda kişiye, yani bir kalabalığa verilmesi, bu şekilde dış kaynak kullanılması anlamına da gelmektedir. Görevler bir internet platformuna yerleştirilir ve tamamlanır. Çalışanlar platformdaki işleri çoğu zaman bağımsız çalışanlar gibi yerine getirirler. Kalabalık çalışan, görevleri tek başına rekabetçi bir şekilde veya diğer kalabalık çalışanlarla iş birliği içinde tamamlayabilir. Prensip olarak, hemen hemen her faaliyet kalabalık çalışmasına konu olabilir. İş, herhangi bir özel nitelik gerektirmeyen basit görevler olabileceği gibi daha yüksek uzmanlık gerektiren görevler de olabilir. Kalabalık çalışanlar görevleri tamamladıktan sonra müşteri sonuçları kontrol eder ve kendisi için en iyisini seçer. Çalışmanın sonucu müşteri tarafından kabul edilirse yapılan iş için ücrete hak kazanılır. 

Platformun kararlarına bağlı olarak ve sürekli bir internet bağlantısı bulunduğu sürece, çalışanlar dünyanın herhangi bir yerinden çalışabilirler. Çalışanlar işi genellikle bilgisayar veya akıllı telefon aracılığıyla yapar. Müşteri, kalabalık çalışanları kullanarak önemli personel maliyetlerinden tasarruf sağlar; özellikle, kalabalık çalışanlar bağımlı çalışanlar olmadığı sürece sosyal güvenlik primleri uygulanmaz. Sosyal güvenliğin olmaması kalabalık çalışan için dezavantajlı olabilir. Böyle bir durumda kalabalık çalışan sosyal güvenlik primlerini kendisi ödemek zorunda kalır. 

Taraflar arasındaki sözleşme ilişkisinin irdelenmesi gerekmektedir. Kalabalık çalışanların serbest meslek sahibi mi yoksa bağımlı çalışan mı olduğuna dair bir değerlendirme yapılmalıdır. Crowdwork çalışma biçiminde tek bir ücret ödeme yöntemi bulunmamaktadır. Zamana dayalı ödeme, siparişe göre ödeme, bir yarışma neticesinde işi ilk tamamlayanların ücrete hak kazanması gibi yöntemlerle ücret ödenebilir. Kalabalık çalışanların sosyal güvenlik haklarını güvence altına alacak bir çözüm bulunmalıdır. Çalışmamızda crowdwork çalışma biçimi incelenmiş ve iş hukuku ile ilişkisi irdelendikten sonra tespit edilen problemlere çözüm önerileri bulunmaya çalışılmıştır.