Changing Islamic Theopolitics: Rached al Ghannouchi in the Period of Arab Revolts


Yurteri H.

Tezkire Dergisi, no.75-76, pp.123-154, 2021 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Review
  • Publication Date: 2021
  • Title of Journal : Tezkire Dergisi
  • Page Numbers: pp.123-154

Abstract

The Arab Spring process has deeply influenced the countries of the region socially, politically, economically and culturally since the day it started in Tunisia. Islamic movements, one of the important actors of the process, have developed new discourses and policies by opposing the governments in Arab countries. One of the important representatives of the organized Islamic movements in the region, the Ennahda Movement and its leader Rashid Ghannouchi deeply affected Tunisian politics during the Arab Spring process. Ghannouchi, who made important contributions to Islamic political theory, developed original interpretations on fundamental issues related to religion and politics, especially the ruler-ruled relationship, civil society, the principle of shura, citizenship, and Islamic democracy. The harmonious politics rather than the confrontational politics that he built both in his early writings and in his post-revolutionary discourses enabled the development of the opportunity to make politics on a common ground with groups of different ideologies active in Tunisian politics and to overcome the transition process with the least damage by establishing post-revolution consensus governments. Ghannouchi, who described the political position of the post-revolutionary Ennahda Movement as “Muslim Democrat” rather than Islamism, has an important position in contemporary Tunisian politics. This study examines the theopolitical discourse of Islamist politics and interprets the development of Islamist politics in Tunisia during the Arab Spring process through Ghannouchi’s theopolitical ideas. The aim of the study is to understand contemporary Tunisian politics and contribute to the discussions of Islamic political theory with the interpretation of Ghannouchi, who developed a new understanding and theopolitical discourse.

Arap Baharı süreci Tunus’ta başladığı günden bu yana bölge ülkelerini sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel açıdan derinden etkilemiştir. Sürecin önemli aktörlerinden olan İslami hareketler, Arap ülkelerindeki yönetimlere muhalefet ederek yeni söylem ve politikalar geliştirmişlerdir. Bölgedeki örgütlü İslami hareketlerin önemli temsilcilerinden olan Nahda Hareketi ve lideri Raşid Gannuşi, Tunus siyasetini Arap Baharı sürecinde derinden etkilemiştir. İslam siyaset teorisine önemli katkılar sunan Gannuşi, özellikle yöneten-yönetilen ilişkisi, sivil toplum, şûra ilkesi, vatandaşlık, İslami demokrasi gibi din ve siyaseti ilgilendiren temel meselelerde özgün yorumlar geliştirmiştir. Hem erken dönem yazılarında hem de devrim sonrası söylemlerinde inşa ettiği çatışmacı siyasetten ziyade uyumlu siyaset politikası, Tunus siyasetinde aktif olan farklı ideolojilerdeki gruplarla ortak bir zeminde siyaset yapma imkanının geliştirilmesini ve devrim sonrası mutabakat hükümetleri kurarak geçiş sürecinin en az hasarla atlatılmasını sağlamıştır. Devrim sonrası Nahda Hareketi’nin siyasal pozisyonunu İslamcılıktan ziyade ‘’Müslüman Demokrat’’ olarak nitelendiren Gannuşi, güncel Tunus siyasetinde önemli bir konumda bulunmaktadır. Bu çalışma İslamcı siyasetin teopolitik söylemini incelemiş ve Arap Baharı sürecinde Tunus’taki İslamcı siyasetin gelişimini Gannuşi’nin teopolitik fikirleri üzerinden yorumlamıştır. Çalışmanın amacı, yeni bir anlayış ve teopolitik söylem geliştiren Gannuşi’nin yorumuyla güncel Tunus siyasetini anlamak ve İslam siyaset teorisi tartışmalarına katkı sunmaktır.