Silikon Rehber Tekniği Kullanılarak Yapılan Direkt Restorasyonlar: Üç Olgu Sunumu


BAHADIR H. S. , KARADAĞ G., BAYRAKTAR Y.

Türk Dişhekimleri Birliği23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 21 - 24 Eylül 2017