II Meşrutiyet Döneminde Islahat Çalışmaları Çerçevesinde Medreselerin Kuruluş Sistemi ve İdarî Teşkilatı


ZENGİN Z. S.

A.Ü. Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, no.9, pp.431-449, 1999 (Peer-Reviewed Journal)