Comparison of Hukuk-i Aile Kararnamesi and Malaysian Islamic Family Law (Federal Territory) Act in the context of the Universality of Islamic Law


Creative Commons License

Kılınç A.

Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.14, no.2, pp.623-662, 2019 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 14 Issue: 2
  • Publication Date: 2019
  • Title of Journal : Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.623-662

Abstract

The subject of the study is to compare Hukuk-ı Aile Kararnamesi and the Malaysian Islamic Family Law (Federal Territory) Act  1984 which are the product of “new jurisprudence and legislation” period of Islamic Legal History. The study reveals the effects of dogmatic and jurisprudence characteristic of Islamic law on these enactments. The fact that such a comparison has not been made before makes this work relatively original. In the study, both the articles of the enactments and the practices of them are given. The results obtained with the study are as follows. There are common reasons and determinations that lead the two countries to codify family law and also there are different reasons. IFLA 1984, compared to the HAK, has received better response in the society. Both enactments regulate the articles for the government to control family law in a strict and detailed manner, although there is no mandatory provision in Islamic law. The two laws were based on the views of four Sunni sects in the period mentioned. The experience of HAK and its opening horizon seem to benefit IFLA 1984. The norms regulating familial relations should be regulated clearly, under one enactment, in modern style. Also these kinds of norms should take into account the socio-economic and cultural changes taking place in the community and use use of four Sunni jurisprudence.

Çalışmanın konusu, “yeni içtihat ve kanunlaştırma” döneminin ürünleri olan Hukuk-ı Aile Kararnamesi ile Malezya İslam Aile Hukuku (Federal Bölge) Kanunu 1984’ü bütün olarak kıyaslamaktır. Çalışma ile İslam hukukunun dogmatik yapısının ve içtihâdî özelliğinin anılan kanunlara yansımaları gözlemlenmiştir. Daha önce böylesi bir kıyaslamanın yapılmaması, işbu çalışmayı nispeten orijinal kılmaktadır. Çalışmada hem kanun hükümlerine hem de uygulamaya yer verilmiştir. Varılan sonuçlar şu şekilde özetlenebilir: İki ülkeyi aile hukukunu kodifiye etmeye iten ortak gerekçe ve tespitler olduğu gibi farklı nedenler de söz konusudur. IFLA 1984, HAK’a nazaran toplumda daha iyi karşılık görmüştür. Her iki kanun, devletin aile hukukunu kontrol edecek mekanizmaları, İslam hukukunda bu yönde zorlayıcı bir hüküm olmamasına rağmen, sıkı ve detaylı bir şekilde düzenlemiştir. İki kanun da anılan dönemde dört Sünni mezhebin görüşlerine dayanmışlardır. HAK tecrübesi ve onun açmış olduğu ufkun IFLA 1984’e faydası olduğu görülmektedir. Ailevi ilişkileri düzenleyen norm-lar, tek çatı altında, derli toplu, modern tarzda, dört Sunnî mezhepten istifade edilerek, toplumda meydana gelen sosyo-ekonomik, kültürel değişimler göz önünde bulundurularak net bir şekilde düzenlenmelidir.