Two Ottoman Articles About Yildirim Bayezid’s State Organizations And Their Analyses


Creative Commons License

Kılınç A.

YILDIRIM BEYAZIT HUKUK DERGİSİ, vol.1, no.1, pp.1-25, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 1
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: YILDIRIM BEYAZIT HUKUK DERGİSİ
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1-25
  • Ankara Yıldırım Beyazıt University Affiliated: Yes

Abstract

 

In this study, two articles written in Ottoman during the Tanzimat reform era were transformed to the Latin alphabet. These articles are about Yıldırım Bayezid, 4th padishah of the Ottoman State. Based on these articles, presents information regarding State organizations of the early Ottoman era. The conclusions of this study demonstrate that: Ottoman researchers should pay attention to epigraphy sources; Coins are both the symbol of sovereignty of the state and tool of tax collection and the paying of salary. Analyzed coins had the characteristics of middle age period of beyliks (principalities) coins. Yıldırım Bayezid coined four times, and in 792, the year of hegira, was written upon all of them. This means above-mentioned date is the enthronement date. Writing the enthronement date upon coins became a tradition after Yıldırım Bayezid. Yıldırım Bayezid also started the tradition of Tecdid-i Sikke. Tecdid-i Sikke means that Padishah forbid the currency of former Padishahs coins, allowed the currency of only his coins. Preferring only writing, date and prayer upon coins, shows us that Padishah tried to behave accordingly to Islam. Enthronement ceremony was also carried out for Yıldırım Bayezid. Rayah, Ottoman citizens, could easily complain their problems to Padishah. It has been found that Qadı, Judges, were in financial difficulty. Padishah could also judged and punished ulema, Muslim theologians, scholars and lawyers.

 Bu çalışma ile Yıldırım Bayezid Han dönemi ile ilgili olarak Tanzimat döneminde yazılan iki Osmanlıca makale latinize edilmiş ve bu makalelerden yola çıkarak kuruluş dönemi Osmanlı Devlet teşkilatı hakkında bilgilere ulaşılmaya çalışılmıştır. İnceleme sonucunda varılan sonuçlar şu şekildedir. Osmanlı araştırmalarında kitabelere gerekli önem verilmelidir. Sikke basımı egemenliğin sembolü olduğu kadar, vergi toplamak, maaş ödemek için de gerekli bir uygulamadır. İncelenen sikkeler, Orta Çağ’ın son dönemlerindeki beyliklerde görülen sikkelerin karakteristik özelliklerini taşımaktadır. Yıldırım Bayezid Han döneminde basılmış olan 4 adet sikkenin üzerindeki tarihin 792 şeklinde sabit olması, bu tarihin cülûs tarihi olduğunu göstermektedir. Bu uygulamada Yıldırım Bayezid Han ile başlayan bir gelenek olmuştur. Tecdid-i sikke uygulaması Yıldırım Bayezid Han dönemi ile başlamaktadır. Sikkelerde yazının ve duanın tercih edilmesi, İslami ilkelere mümkün olduğunca uyulmak istenmesine dayanmaktadır. Cülus merasimi Bayezid Han döneminde dahi uygulanmaktadır. Reayanın şikâyetlerinin Padişaha ulaştığını o dönemde de görmek mümkündür. Kadıların o dönemde ekonomik sıkıntı içerisinde yer aldıkları görülmektedir. Padişah ilmiye sınıfındakileri dahi yargılayabilmiş ve cezalandırabilmiştir.