‘Speech Acts’ and ‘Practices’ in Securitization Studies: A Search for ‘Methods’ in Turkish Securitization Literature


Creative Commons License

Sula İ. E.

Güvenlik Stratejileri Dergisi, vol.17, no.37, pp.85-118, 2021 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 17 Issue: 37
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.17752/guvenlikstrtj.905758
  • Title of Journal : Güvenlik Stratejileri Dergisi
  • Page Numbers: pp.85-118

Abstract

‘Securitization’ is a theoretical approach that is frequently used in the academic literature. This article discusses the increase in the demand for this theory in the Turkish literature. The research is based on a comprehensive review of the Turkish literature and its comparison with the English literature. It applies a content analysis of the existing articles and codes information on a dataset. Evaluating the coded information, the article makes (1) a general quantitative analysis and (2) a qualitative assessment of the current literature on ‘securitization’ – the state of the art- in Turkey. As a result of this evaluation, the article reveals that there are gaps in Turkish securitization literature creating opportunities especially for researchers who recently entered the field. The article explains various approaches to securitization in the international literature, it creates a detailed map of the Turkish literature, and reveals important limitations and opportunities for researchers.

Güvenlikleştirme Kuramı uluslararası yazında olduğu gibi Türkçe yazında da sık kullanılan bir kuramsal yaklaşımdır. Bu araştırmanın ortaya koyduğu üzere, özellikle 2010 yılından itibaren yıllık ortalama üç güvenlikleştirme makalesi yayınlanmakta, her dört ayda bir güvenlikleştirme konulu yeni bir makale Türkçe literatürde yerini almaktadır. Türkçe literatürde kurama yönelik bu rağbetin artışını tartışan bu makale, Türkiye’de yayınlanmış olan güvenlikleştirme çalışmalarına dair kapsamlı bir inceleme yapmak amacıyla hazırlanan veri-temelli bir incelemeye dayanmaktadır. Türkçe yazına dair içerik analizi yöntemi ile yapılan kapsamlı bir veri-kodlaması ışığında (1) genel bir kantitatif bir inceleme ve (2) Türkiye’de güvenlikleştirme çalışmalarının mevcut durumuna (State of the Art) dair kalitatif bir değerlendirme yapılmıştır. Bu değerlendirme neticesinde, makale Türkçe güvenlikleştirme yazınında önemli boşluklar olduğunu, bu boşlukların doldurulmasının da alana yeni girecek araştırmacılar için birtakım fırsatlar doğurduğunu ortaya koymaktadır. Makale bir yandan güvenlikleştirme yaklaşımlarının uluslararası yazındaki farklı türlerini açıklarken, Türkçe yazının ayrıntılı bir haritasını çıkararak yazındaki önemli sınırlılıkları ve fırsatları ortaya koymaktadır.