In Terms of Types of Constructıon Contract, The Business Owner's Debt to Pay The Price


Aldemir Toprak İ. B.

Uluslararası Necmettin Erbakan Hukuk Kongresi, Konya, Turkey, 10 April 2021

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Konya
  • Country: Turkey
  • Ankara Yıldırım Beyazıt University Affiliated: Yes

Abstract

The price refers to the provision given in the work contract for the installation of the work and constitutes the main element of the contract. Construction contracts also require that the installation of the work be done for a price. However, the parties may not have agreed on the amount of the price. Paying the contractor some money, giving something or seeing a job is considered as part of the price. But the response of the business owner for the installation of the work leads to the emergence of different types of appearance of the construction contract. Because the common feature in construction contracts is that the contractor will create a work; this is the response that the customer will give for the installation of the work, which separates these contracts. So much so that this provision is the payment of an amount of money in general construction contracts and turnkey contracts. Transfer of land share creates the transfer price of contract of construction in return for land share; some of the income to be obtained from the sale of independent departments in the revenue sharing contract; giving the contractor the right to operate the work for a certain period of time is seen as a price in the contract of construction in return for operating right.

Bedel, eser sözleşmesinde eserin kurulumu için verilen karşılığı ifade eder ve sözleşmenin esaslı unsurunu oluşturmaktadır. İnşaat sözleşmelerinde de eserin kurulumunun bedel karşılığı yapılması zorunludur. Ancak taraflar bedelin miktarını kararlaştırmamış olabilirler. Yükleniciye bir miktar paranın ödenmesi, bir şeyin verilmesi veya bir işin görülmesi bedel kapsamında kabul edilmektedir. Lakin iş sahibinin eserin kurulumu için vereceği karşılık, inşaat sözleşmesinin farklı görünüm türlerinin ortaya çıkmasına yol açar. Zira inşaat sözleşmelerinde ortak olan özellik, yüklenicinin bir eser meydana getirecek olmasıyken; bu sözleşmeleri birbirinden ayıran özellik iş sahibinin eserin kurulumu için vereceği karşılıktır. Öyle ki, bu karşılık genel nitelikteki inşaat sözleşmelerinde ve anahtar teslim inşaat sözleşmesinde bir miktarın paranın ödenmesidir. Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinde arsa payının devri bedeli oluştururken; gelir paylaşımlı inşaat sözleşmesinde bağımsız bölümlerin satışından elde edilecek gelirin bir kısmı; işletme hakkı karşılığı inşaat sözleşmesinde yükleniciye eseri belirli bir süre işletme hakkı tanınması bedel şeklinde karşımıza çıkmaktadır.