Seller's Remedies Against Breach of Contract by the Buyer Under The Vienna Convention on the International Sale of Goods


Creative Commons License

Taştan F. G.

Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, no.2019, pp.359-404, 2019 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Review
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.33432/ybuhukuk.537923
  • Title of Journal : Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi
  • Page Numbers: pp.359-404

Abstract

This article is about remedies of the Seller in the event of a breach of contract by the buyer. In this scope, firstly the buyer’s main obligations and other obligations have examined. In respect of the consequences of that obligations, the breach has separated into two degrees as fundamental and non-fundamental breach and the effect of the additional period of time to rating has examined.

For the breach of contract by the buyer, he has to violate an obligation and not being released from the responsibility. In the case of breach of the contract, remedies of the seller that includes as a right to require the buyer to perform his obligations, right to declare the contract avoided and right to compensate of the seller has examined in the last chapter. This chapter also explains why the phrase "right to declare the contract avoided" is preferred rather than the phrase "right of rescission". Finally, this article was concluded by examining specific rights of the seller in case of the buyer has been violated the contract according to CISG.

Çalışmamızda sözleşmenin alıcı tarafından ihlâli hâlinde satıcının sahip olduğu haklar meselesi ele alınmaktadır. Bu kapsamda ilk olarak alıcının asli yükümlülükleri olan semen ödeme ve malı teslim alma ile diğer yükümlülüklerine yer verilmiştir. Söz konusu yükümlülüklerin ihlâlinin doğuracağı sonuçlar bakımından ihlâl; esaslı ihlâl ve esaslı olmayan ihlâl şeklinde iki dereceye ayrılmış ve satıcının alıcıya ek süre tanımasının bu derecelendirmeye tesiri üzerinde durulmuştur.

Alıcının sözleşmeyi ihlâlinden bahsedebilmek için bir yükümlülüğü ihlâl etmiş olması ve sorumluluktan kurtulmamış olması şart-larının bir arada bulunması gerekir. Sözleşmenin ihlâli halinde satıcının sahip olduğu hakların incelendiği son bölümde, aynen ifayı talep etme, sözleşmeyi ortadan kaldırma ve tazminat talep etme haklarına yer verilmiştir. Dönme kavramı yerine sözleşmeyi ortadan kaldırma ifadesinin neden tercih edildiğinin açıklandığı bu bölümde, son olarak Antlaşma'da sözleşmenin alıcı tarafından ihlâli halinde satıcı lehine öngörülmüş özel bazı durumlar incelenmiş ve çalışma sonlandırılmıştır.