GİLABURU (Viburnum opulus) MEYVESİNİN ANTİNEOPLASTİK ETKİSİ


Erturan S., Çağlayan E. S.

İzmir Demokrasi Üniversitesi Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, İzmir, Turkey, 20 - 21 June 2020, pp.11-15

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.11-15
  • Ankara Yıldırım Beyazıt University Affiliated: Yes

Abstract

Orta Anadolu’da içecek olarak kullanılan gilaburu (Viburnum opulus) meyvesinin farklı hastalıkların önlenmesinde kullanıldığı bilinmektedir. Son yıllarda ise özellikle antioksidan içeriği sebebiyle kanser hücreleri üzerindeki antineoplastik etkisinden bahsedilmektedir. Viburnum türlerinin sitotoksik etkisi kanser hücreleri arasında farklılık göstermektedir. Bu durumun farklı sinyal yolaklarını etkileyebilmesinden ileri geldiği düşünülmektedir. Gilaburunun ayrıca içeriğindeki antosiyaninler sebebiyle antianjiyogenik etkisinin de olabileceği belirtilmektedir. Gilaburunun içeriğinde etken madde olarak salisin, amentoflavon ve klorojenik asit bulunmaktadır. Türkiye’de yetişen türlerde ise amentaflavonun çok düşük miktarlarda bulunduğu belirtilmektedir. Salisinin bazı kanser hücrelerinde antiproliferatif etki göstererek apoptozu indüklediği ve pro-apoptotik etkiye sahip olduğu gösterilmiştir. Salisinin ayrıca ERK ve VEGF ekspresyon düzeylerini azaltarak tümör anjiyogenezini de önleyebileceği belirtilmektedir. Amentoflavonun ise farklı kanser tiplerinde NF-κB aktivasyonunu baskılayarak metastazı engellediği bulunmuştur. Amentoflavonun ayrıca C-FLIP ve MCL1 protein düzeylerini azaltarak apoptozu indüklediği belirtilmektedir. Klorojenik asitin ise p38, MAPK ve JNK genlerini etkilediği gibi, kök hücre belirteçleri olan NANOG, POU5F1 ve SOX2 gen ekspresyon seviyelerini azalttığı bulunmuştur. Bu yollarla antineoplastik etkisini gösteren klorojenik asitin ayrıca Nrf2/ARE yolağını aktive ederek lenfositlerin arttırılması yoluyla immune sistemin antikarsinojenik etkisini uyardığı bulunmuştur. İçeriğinde yer alan antineoplastik etken maddeleri nedeniyle gilaburu meyvesinin kanser üzerindeki etkisinin kapsamlı olarak araştırılması faydalı olacaktır.