A pramipexol és a ropinirol összehasonlítása a Parkinson-kór kezelésében Comparison of pramipexole versus ropinirole in the treatment of Parkinson's disease


Gencler S. O. , Oztekin N., Oztekin M. F.

Ideggyogyaszati szemle, vol.75, no.1-2, pp.39-49, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 75 Issue: 1-2
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.18071/isz.75.0039
  • Journal Name: Ideggyogyaszati szemle
  • Journal Indexes: Science Citation Index Expanded, Scopus, EMBASE, MEDLINE
  • Page Numbers: pp.39-49
  • Keywords: depression, levodopa, Parkinson’s disease, pramipexole, ropinirole

Abstract

Background and purpose: Parkinson's disease is a progressive neurodegenerative disease characterized by motor and non-motor symptoms. Levodopa is the most effective drug in the symptomatic treatment of the disease. Dopamine receptor agonists provide sustained dopamin-ergic stimulation and have been found to delay the initiation of levodopa treatment and reduce the frequency of various motor complications due to the long-term use of levodopa. The primary aim of this study was to compare the efficacy of potent nonergoline dopamine agonists pramipexole and ropinirole in both "dopamine agonist monotherapy group" and "levodopa add-on therapy group" in Parkinson's disease. The secondary aims were to evaluate the effects of these agents on depression and the safety of pramipexole and ropinirole. Methods: A total of 44 patients aged between 36 and 80 years who were presented to the neurology clinic at Ministry of Health Diskapi Yildirim Beyazit Training and Research Hospital, Ankara, Turkey and were diagnosed with idiopathic Parkinson's disease, were included into this randomized parallel-group clinical study. Dopamine agonist monotherapy and levodopa add-on therapy patients were randomized into two groups to receive either pramipexole or ropinirole. The maximum daily dosages of pramipexole and ropinirole were 4.5 mg and 24 mg respectively. Patients were followed for 6 months and changes on Unified Parkinson's Disease Rating Scale, Clinical Global Impression-severity of illness, Clinical Global Impression-improvement, Beck Depression Inven-tory scores, and additionally in advanced stages, changes in levodopa dosages were evaluated. Drug associated side effects were noted and compared. Results: In dopamine agonist monotherapy group all of the subsections and total scores of Unified Parkinson's Disease Rating Scale and Clinical Global Impression-severity of illness of the pramipexole subgroup showed significant improvement particularly at the end of the sixth month. In the pramipexole subgroup of levodopa add-on therapy group, there were significant improvements on Clinical Global Impression-severity of illness and Beck Depression Inventory scores, but we found significant improvement on Clinical Global Impression-severity of illness score at the end of the sixth month in ropinirole subgroup too. The efficacy of pramipexole and ropinirole as antiparkinsonian drugs for monotherapy and levodopa add-on therapy in Parkinson's disease and their effects on motor complications when used with levodopa treatment for add-on therapy have been demonstrated in several previous studies. Conclusion: This study supports the effectiveness and safety of pramipexole and ropinirole in the monotherapy and levodopa add-on therapy in the treatment of Parkinson's disease. Background and purpose: A Parkinson-kór motoros és nem motoros tünetekkel járó, progresszív neurodegeneratív betegség. A betegség tüneti kezelésében a levodopa a leghaté­ko­nyabb gyógyszer. A dopaminreceptor-agonisták tartós dopaminerg stimulációt biztosítanak, és a tapasztalatok szerint késleltetik a levodopakezelés bevezetésének szükségességét, valamint csökkentik a hosszú távú levodopa­kezelés következtében kialakuló motoros mellékhatások gyakoriságát. A jelen vizsgálat elsődleges célja az volt, hogy összehasonlítsa két po­tens nem ergolin dopamin­agonista, a pramipexol és a ro­­pi­nirol hatékonyságát dopaminagonista monoterápiás csoportokban, valamint hozzáadott levodopa terápiás csoportokban. A másod­lagos cél a pramipexol és a ropinirol dep­resszióra gya­korolt hatékonyságának és biztonságos­sá­gának meg­állapítása volt. Methods: Módszerek – A randomizált, párhuzamos csoportos kli­nikai vizsgálatba 44, 36 és 80 éves kor közötti, idio­pa­thiás Parkinson-kórral diagnosztizált beteget vontunk be a török egészségügyi minisztérium ankarai Diskapi Yildirim Beyazit Oktató- és Kutatókórház neurológiai klinikáján. A betegek két csoportba randomizálva dopaminagonista pramipexol- vagy ropinirol-monoterápiában, vagy hozzá­adott levodopa terápiában is részesültek. A pramipexol, illetve a ropinirol maximális napi dózisa 4,5 mg, illetve 24 mg volt. A betegek utánkövetése 6 hónapig tartott, ezalatt rögzítésre kerültek az Egységesített Parkinson-kór Pontozó Skála, a Betegségsúlyosságra Vonatkozó Klinikai Összbenyomás és a Klinikai Összbenyomás javulása értékeiben történő változások, valamint az előrehaladott állapotú betegeknél a levodopadózisokban történő változás. Rögzítésre és összehasonlításra kerültek a gyógy­szer­alkal­mazással összefüggő nemkívánatos események is. Results: Eredmények – A dopaminagonista monoterápiás csoportban szignifikánsan javult az Egységesített Parkinson-kór Pontozó Skála összes alcsoportjának pontszáma és összpontszáma, szignifikánsan javult továbbá a prami­pexolcsoportban a Betegségsúlyosságra Vonatkozó Klinikai Összbenyomás, különösen a hatodik hónap végére. A hozzáadott levodopa- és pramipexolkezelésben része­sülő csoportban szignifikáns mértékben növekedett a Be­tegségsúlyosságra Vonatkozó Klinikai Összbenyomás- és a Beck Depresszió Kérdőív-pontszám, továbbá a 6. hónap végén szignifikáns javulás volt kimutatható a ropinirol­kezelésben részesülő alcsoport Betegségsúlyosságra Vonatkozó Klinikai Összbenyomás-pontszámában is. Számos korábbi vizsgálat demonstrálta már a pramipexol és a ropinirol Parkinson-kór elleni hatékonyságát mono­terápiában és hozzáadott levodopa kezeléssel, továbbá a hozzáadott levodopa kezelés hatékonyságát a motoros komplikációkkal kapcsolatban. Conclusion: A vizsgálat támogatja a pramipexol- és a ropinirol-monoterápia, valamint a hozzáadott levodopa kezelés hatékonyságát és biztonságosságát Parkinson-kórban.