Punitive Damages in Turkish Competition Law


Cömert Akbay B.

Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, vol.4, no.2, pp.149-174, 2018 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4 Issue: 2
  • Publication Date: 2018
  • Title of Journal : Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi
  • Page Numbers: pp.149-174

Abstract

The private enforcement of competition law has potential toplay an important role in achieving undistorted competitive markets. Regarding this, the Act No. 4054 on the Protection of Competition article 58 allows victims of unlawful acts of undertakings that infringe the competition norms to bring damages actions cases before the courts. According to article 58, it is possible to request treble damages via private litigation. Due to the fact that this right is not in line with the philosophy behind Turkish liability law system, the purpose of this study is to detect the features of this norm and to bring solutions to current problems caused.

Keywords: Punitive damages, treble damages, private enforcement of competition law in Turkey, the decision of the board of Turkish Competition Authority regarding 12 banks 

Rekabet hukukunda rekabet normlarını ihlal eden teşebbüslerin yol açtığı zararların tazmininin zarar görenlerce talep edilmesi rekabetçi bir piyasanın oluşumunda ve bunun devamında önemli bir rol oynar. 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 58. maddesi de zarara uğrayanların bu zararlarını telafi edebilmeleri için dava açma hakkını düzenlemektedir. Bu madde incelendiğinde, zarar görenlerin “üç katı oranında tazminat” talep edebileceklerine ilişkin bir düzenlemenin mevcut olduğu görülmektedir. Söz konusu düzenleme, Türk sorumluluk hukukunun temelini oluşturan ilkelerden sapmaktadır. Bu çalışmanın amacı söz konusu düzenlemenin hukuki niteliğinin tespiti ve mevcut sorunlara yönelik çözüm önerileri sunmaktır.

Anahtar kelimeler:Özel hukuk cezası, üç katı tazminat, Türk rekabet hukukunun icrası, 12 banka kararı