Sociology of Religion


Sarıkaya M. E. , Gençaslan M.

in: CURRENT ACADEMIC TRENDS IN PHILOSOPHY AND RELIGIOUS SCIENCES (2016-2020), Dr. Rukiye Aysun Kaya, Editor, Son Çağ Akademi Yayıncılık, Ankara, pp.73-150, 2022

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: Son Çağ Akademi Yayıncılık
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.73-150
  • Editors: Dr. Rukiye Aysun Kaya, Editor

Abstract

Bu çalışmada Türkçe literatürde Din Sosyolojisi alanında son 5 yılda

(2016-2020) tamamlanan lisansüstü tezler ve makaleler taranmıştır. Tezler

hususunda Yükseköğretim Kurulu Tez Merkezi üzerinden 2020 yılı Aralık

ayı itibariyle sistemde “tamamlanmış” olarak girilen tezler taranmıştır. Tamamlanmış

lisansüstü tezler, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı ve Din

Sosyolojisi Bilim Dalı bazında incelenmiştir.

Çalışmada elde edilen telif ve çeviri makaleler İSAM Makaleler Veri

Tabanından taranmıştır. Bu arama platformu daha çok ilahiyat araştırmalarını

indekslemesi sebebiyle tercih edilmiştir. Bununla birlikte İSAM Veri

Tabanında taranmayan araştırmalar olabileceği kaygısı ile Dergipark Veri

Tabanı da taranarak elde edilen çalışmalar metne eklenmiştir. Makale verilerine

ulaşmak için Din Sosyolojisi konu başlıkları ile ilintili temel anahtar

kavramlar belirlenerek bu bağlamda taramalar yapılmıştır. Daha sonra Din

Sosyolojisi alanında çalışan isimler üzerinden bir arama daha gerçekleştirilerek

veri kaybı en aza indirilmeye çalışılmıştır.

Çalışma esnasında Felsefe ve Din Bilimleri alanının alt disiplinlerinde

birbirine yakın konu ve başlıkların çalışıldığı görülmüştür. Bu çalışmalar

içerisinden titiz bir şekilde çalışma kapsamına girmeyen tez ve makaleler

elense dahi gözden kaçırılmış çalışmalar olma ihtimali okuyucunun dikkatine

sunulmaktadır. Bu tarz sehven yapılmış olan hatalar adına şimdiden okuyucumuzdan

özür dileriz.