Üç Retansiyon Protokolünün Oklüzal Kuvvet Parametrelerinin T-Scan III ile Karşılaştırılması: Pilot Çalışma


Kaya Y. , Alkan Ö.

16. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi , İzmir, Turkey, 13 - 17 October 2018, pp.144-145

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.144-145

Abstract

page144image34581264 page144image34580640

Türk Ortodonti Derneği Turkish Orthodontic Society

16. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi

“Ortodontide Güncel Çözümler”

page144image48030336page144image48035520

SB-008
Üç Retansiyon Protokolünün Oklüzal Kuvvet Parametrelerinin T-Scan III ile Karşılaştırılması: Pilot Çalışma

Yeşim Kaya1, Özer Alkan2

AMAÇ: Bu araştırmada essix, hawley ve sabit retainerların kontakt nokta sayıları ile closure/excursive oklüzal kuvvet parametrelerinin T-Scan III ile karşılaştırılması amaçlanmaktadır.

GEREÇ-YÖNTEM: Sabit ortodontik tedavi sonuçları American Board of Orthodontics Faz III Objektif Sınıflama Sistemi’ne göre değerlendirilmiş toplam 30 birey araştırmaya dahil edilmiştir. Dahil edilen bireyler üç eşit gruba ayrılarak essix, hawley ve sabit retainer uygulanmıştır. Kontakt nokta sayıları ile closure/excursive oklüzal kuvvet parametrelerinin değerlendirilmesinde T-Scan III kullanılmıştır. Değerlendirmeler debonding sonrası ve pekiştirme tedavisinin 3. ve 6. aylarında yapılmıştır. Gruplar ve zamanların karşılaştırılmasında Tekrarlanan Ölçümlü Varyans Analizi kullanılmıştır.

SONUÇLAR: Tedavi sonrasında değerlendirilen parametreler bakımından gruplar arasında istatistik olarak anlamlı fark bulunmamıştır. Retansiyon fazı esnasında tüm gruplarda kontakt nokta sayısında artış olduğu ancak bu artış hawley ve sabit retainer gruplarında essix grubundan daha fazla olduğu gözlenmiştir. Herbir dişin bireysel kuvvet yüzdesi ve oklüzyon süresi ile çift taraflı sağ-sol bölge, anterior sağ-sol kadran ve posterior sağ-sol kadran kuvvet dağılımı bakımından gruplar arasında ve grup içlerinde istatistik olarak anlamlı fark bulunmamıştır. Disklüzyon süresi bakımından tüm grup içlerinde anlamlı azalma saptanmıştır. Ayrıca çalışan taraf sürtünme kontaklarındaki artış ile çalışmayan taraf sürtünme kontaktlarındaki azalma sadece sabit retainer grubunda istatistik olarak anlamlı bulunmuştur.

SONUÇ: Tüm retansiyon gruplarında kontakt nokta sayısında artış ve closure/excursive oklüzal kuvvet parametrelerinde değişim kaydedilmiştir. Ayrıca bu değişimin sabit retainer grubunda daha fazla bulunmuştur.