Biçer O. , Salamci M. U.

TOK 2014, Kocaeli, Turkey, 11 - 13 September 2014, pp.1021-1026

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Kocaeli
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1021-1026

Abstract

Bu çalışmada, seçilen maliyet fonksiyonuna göre optimal olarak belirlenen ve durum değişkenlerine bağlı olarak değişen kayma yüzeyi kullanılarak Kayan Kipli Denetim (KKD) algoritması tasarımı gerçekleştirilmiş ve bir uydu modeline uygulanmıştır. Yöntem için uydunun doğrusal olmayan hareket denklemleri kullanılmış ve belirli bir çalışma bölgesindeki doğrusal olmayan katsayılar matrisleri belirlenmiştir. Durum değişkenlerine bağlı katsayılar matrisinin verilen durum değişkenleri vektöründe değerlendirilmesi ile elde edilen noktasal doğrusal sistemler için, optimal kayma yüzeyleri tasarlanmıştır. Kayma yüzeyi eğimi için Durum Bağımlı Riccati Denklemi (State Dependent Riccati Equation, SDRE) çözülmüş daha sonra bu eğim kullanılarak KKD tasarlanmıştır. Doğrusal olmayan sistemin denetimi için sürekli güncellenen kayma yüzeyi ve KKD ile sistemin denetimi sağlanmıştır. Ayrıca kayan kipli denetim algoritmasının değişken yapılı özelliği sonucu ortaya çıkan çatırtı üstünde durulmuş ve bu etki kontrol fonksiyonu değiştirilerek azaltılmıştır. Böylelikle uydu konum denetimi sırasında çatırtıdan kaynaklanabilecek teker yorulmasının önüne geçilmeye çalışılmıştır