BAŞKANLIK SİSTEMİ VE MEVCUT KAMU KURUMLARI ÜZERİNE OLASI ETKİLERİ


Çalışkan E. , Önder M.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi - The Journal of International Social Research , vol.10, no.49, pp.570-578, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 10 Issue: 49
  • Publication Date: 2017
  • Title of Journal : Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi - The Journal of International Social Research
  • Page Numbers: pp.570-578

Abstract

Başkanlık sistemi dünyanın farklı bölge ve ülkelerinde uygulanan bir hükümet sistemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Güçler

ayrılığı temeli üzerinden ortaya konulan Başkanlık sistemi, özellikle yürütmeye ilişkin sağladığı etkinlik ile geniş uygulama alanı

bulmuştur. Türkiye’ye bakıldığında ise özellikle mevcut Parlamenter hükümet sisteminin ülke yönetiminde etkinlik sağlayamadığı

düşüncesi üzerinde başlayan ve yıllardan beri süregelen bir Başkanlık sistemi tartışması bulunmaktadır. Türkiye’de Başkanlık

sisteminin özellikle yürütmeye ilişkin sağladığı pratikler üzerinden ortaya konulan tartışmaların, son dönemlerde giderek hız kazandığı

görülmektedir. Karşıt görüşlerinde ortaya konulduğu bu tartışmalarda, özellikle gündelik politik argümanların ön plana çıkması sistem

tartışmasının sağlıklı bir şeklide gelişmesini engellemektedir. Bu bağlamda Türkiye özelinde, Başkanlık sistemi ile kamu yönetiminin,

kamu kurum ve kuruluşlarının nasıl şekilleneceğine ilişkin bir tartışmanın da bulunmadığı görülmektedir. Halbuki, sistemin rasyonel

şekilde yürümesi için en önemli odak noktalarını; kamu yönetimi, kamu kurum ve kuruluşları teşkil etmelidir. Bu noktada ortaya

koyduğumuz bu çalışmada; Başkanlık sistemi, Türkiye’de Başkanlık sistemi tartışmaları, mevcut sistemin genel yapısı ve ana odak

noktası olarak Başkanlık sistemi değişikliği halinde Türkiye’deki kamu kurum ve kuruluşlarına olası etkileri üzerinden bir tartışma

yürütülmektedir.