Molecular characterization of carbapenem-resistant Acinetobacter baumannii isolates causing bloodstream infections in intensive care unit


Gözalan A., Ünaldı Ö., Kırca F., Çöplü N., Müderris T., Açıkgöz Z. , ...More

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, vol.77, no.1, pp.15-24, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 77 Issue: 1
  • Publication Date: 2020
  • Title of Journal : Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi
  • Page Numbers: pp.15-24

Abstract

Amaç: Bu çalışmada; yoğun bakım ünitelerinde takip edilen hastaların kan örneklerinden izole edilen karbapenem dirençli Acinetobacter baumannii izolatları arasındaki klonal ilişki ve karbapenem direnç genlerinin moleküler yöntemler ile araştırılması amaçlandı. Yöntem: Kan kültürü şişelerinden bakteri izolasyonu için Bactec 9240 sistemi (Becton Dickinson, ABD) kullanıldı. Çalışmaya; konvansiyonel testler, API 20NE (bioMèrieux, Fransa) ve Phoenix TM 100 sistemi (Becton Dickinson, ABD) ile tanımlanan ve blaOXA-51 gen varlığı gösterilerek doğrulanan 112 A. baumannii suşu dahil edildi. Antimikrobiyal duyarlılık testleri Kirby-Bauer disk difüzyon yöntemi ve Phoenix TM 100 sistemi ile gerçekleştirildi. Karbapenem direnç genleri; blaOXA-23, blaOXA-48, blaOXA-58, blaIMP, blaVIM ve blaNDM-1 Multipleks Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) yöntemi ile araştırıldı. Acinetobacter baumannii suşları arasındaki klonal ilişkinin belirlenmesi için Pulse Field Jel Elektroforezi (PFGE) yöntemi kullanıldı. Bulgular: Suşların antibiyotik direnç yüzdeleri gentamisin, amikasin, tobramisin, netilmisin, seftazidim, trimetoprim/sulfametoksazol, piperasilin,